Centrum voľného času, Bánovce nad Bebravou

Centrum voľného času, Bánovce nad Bebravou

Andreja Kmeťa 530/8
95701 Bánovce nad Bebravou

Informácie o inštitúcii Centrum voľného času, Bánovce nad Bebravou

 

História

 

História Centra voľného času v Bánovciach nad Bebravou je veľmi pestrá a bohatá. 1.januára 1956 na návrh OVSZM v Bánovciach nad Bebravou, vtedajšeho okresného mesta, vznikla nezisková organizácia pod názvom Okresný dom pionierov a mládeže. Zariadenie bolo riadené pionierskou organizáciou a zväzom mládeže a bolo politicky ladené. Budova zariadneia bola umiestnená takmer v centre mesta a prvým riaditeľom sa stal J.Kotrba, ktorý bol zároveň aj jediným zamestnancom a pod jeho vedením začali pracovať záujmové krúžky. Okrem spomínaného riaditeľa však v zariadení pracovali mnohí dobrovoľníci, ktorí zastávali funkciu vedúcich krúžkov. Z mnohých správ vyplýva, že činnosť uvedeného zariadenia sa v tomto čase orientovala iba na krúžkové činnosi.
V roku 1961 bolo zariadenie prestahované na ul. Radlinského pod terajšie gymnázium a jeho činnosť sa postupne posúvala vopred, pretože vznikali daľšie oddelenia. V tomto čase tu už pracovali traja kmeňoví zamestnanci.
V roku 1987 bolo školské zariadenie opäť presťahované na ul. A.Kmeťa, kde sídli dodnes.
Najväčšia reorganizácia zariadenia nastala pod vedením pani O.vlčkovej. V tomto čase už v zaridení pracovali traja kvalifikovaní pracovníci. Medzi nimi i súčasná riaditeľka CVČ. Vytvoril sa akoby istý prúd smerovania tohto zariadenia k systematickej práci s deťmi a mládežou.
V roku 1990 sa Dom pionierov premenoval na Centrum voľného času a v roku 1991 funkciu riaditeľa obsadila Mgr. Mária Králiková, ktorá zastáva túto funkciu dodnes.

S kým môžete prísť do kontaktu?


 

Riaditeľka CVČ  - Mgr. Miriam Kiripolská


Zástupca riaditeľky - Bc. Milan Kráľ


038 7602 454

cvc@cevecko.sk

 

 

 

Kde nás nájdete?

Zobrazit